May 18, 2016 admin

Story for Vers Beton

Wat kan Rotterdam leren van andere steden? In de serie Alternatieve Zustersteden gaat Vers Beton te rade bij plekken over de hele wereld. In deze editie: Joep Janssen over de stedelijke veerkracht van Ho Chi Minhstad.

Rotterdam profileert zich als een echte deltastad. Logisch, als je bedenkt dat de stad aan de monding van de Maas is gebouwd en meer dan zes meter onder zeeniveau ligt. Na een eeuwenlange strijd hebben we het water onder controle. We zijn beschermd tegen overstromingen door de aanleg van dijken en de Maeslantkering, en ondanks de verzilting komt er dagelijks vers drinkwater uit de kraan.

De overheid heeft de waterhuishouding goed op orde. Zo goed zelfs, dat ik helemaal niet meer besef dat ik in een kwetsbare delta woon. In Nederland speelt de overheid een belangrijke rol in de waterveiligheid en we bevinden ons daarom in een luxepositie. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de kans op zwaardere buien en langere perioden van droogte neemt toe. We hoeven ons hierover gelukkig niet druk te maken, want de overheid regelt het wel. De gemeente Rotterdam zet zich in om de stad op een slimme manier aan te passen aan deze veranderingen, maar ze verwacht ook dat de bewoners zelfredzamer, initiatiefrijker en zorgzamer worden voor hun leefomgeving.
Zijn we wel zelfredzaam genoeg als onze wijk overstroomt? Wat doe ik als mijn huis morgen tot één meter onderwater staat? Kortom: heeft Rotterdam en hebben Rotterdammers voldoende veerkracht om mee te bewegen met de gevolgen van stedelijke groei en klimaatverandering?

  • Share
, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *